LEGALIZACJA

W ramach działań legalizacyjnych świadczymy następujące usługi:

Zajmujemy się analizą sytuacji formalnej zatrudnionych Cudzoziemców pod względem legalnego pobytu i pracy w Polsce – dokonujemy weryfikacji dokumentów, wskazujemy najwłaściwszą ścieżkę proceduralną.

Wspieramy Pracodawców i Pracowników w staraniach o otrzymanie zezwolenia na pobyt oraz zezwolenia na pracę – wypełniamy wnioski, pomagamy zgromadzić konieczne załączniki, dbamy o dotrzymywanie terminów, reprezentujemy Pracodawcę i Pracownika w urzędzie, towarzyszymy Cudzoziemcowi podczas składania wniosku, a następnie monitorujemy całą procedurę i kontaktujemy się z urzędnikami w imieniu Wnioskodawców.

Zapraszamy do kontaktu: +48516034410 lub legalizacja@fairplayjob.com