Wyślij swoje cv

Bardzo prosimy o uważne przeczytanie pytań i o możliwie najpełniejszą na nie odpowiedź. Na podstawie tej ankiety będziemy prezentować Państwa kandydatury pracodawcom. Dziękujemy!

Imię*
*Proszę pisać alfabetem łacińskim podobnych do paszportu
Nazwisko*
*Proszę pisać alfabetem łacińskim podobnych do paszportu
Obywatelstwo
Kraj aktualnego zamieszkania
Miasto aktualnego zamieszkania
Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
Płeć (kobieta/mężczyzna)
Numer telefonu (+XX XXXXXXXXX)
Adres e-mail
Czy posiada Pani/Pan wizę, która pozwala na pracę w Polsce?
Termin ważności wizy (jeśli dotyczy)
Jakie branże działalności są dla Pani/Pana interesujące?
Która branża Panią/Pana interesuje?
Jaką branżą alternatywnie jest Pani/Pan zainteresowana/zainteresowany?
Która branża Panią/Pana interesuje?
Kategorie prawa jazdy
ABCD1D1EDETА1В1ВЕС1С1ЕСЕ
Wykształcenie

3 Określ ostatnie zadanie
Proszę wymienić trzy ostatnie miejsca pracy (miasto, nazwa firmy, posada oraz – jednym zdaniem - zakres obowiązków):
Znajomość języków obcych:

Na jak długo maksymalnie jest Pani/Pan gotowa/gotów wyjechać za granicę?
Jaki zakres wynagrodzenia Panią/Pana interesuje?
Dodatkowe informacje (np. międzynarodowe certyfikaty, komentarze itd.)
Aplikuję na stanowisko
Zgadzam się
Wypełniając niniejszy formularz zgadzam się na przetwarzanie zawartych w nim moich danych osobowych. Potwierdzam, że informacja w formularzu jest pełna, prawdziwa i odnosi się do mojej osoby.
Zgadzam się na weryfikację danych z formularza, a także na kontakt ze strony Fair Play Job w sprawie omawiania warunków zatrudnienia. Zgadzam się na przetwarzanie przez Fair Play Job moich danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Potwierdzam znajomość swoich praw w sferze ochrony danych osobowych, przewidzianych w prawie ukraińskim („O ochronie danych osobowych”).
Zostałam/zostałem uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności za podanie fałszywych danych. Nie posiadam przeciwwskazań o charakterze psychiatrycznym do podjęcia pracy. Nie byłam/byłem karana/karany. Nie byłam/byłem deportowana/deportowany.